Szkoła Spółek

$550.00

Program edukacyjny dla właścicieli spółek z o.o.

Purchase could not be completed at this time.

Zapisz się na biuletyn

I dostawaj aktualne powiadomienia o naszych aktywnościach, webinarach, spotkaniach na żywo i ofertach inwestycyjnych.

Kontakt

Współpracownia Sp. z o.o.
ul. Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok
NIP 9662137719
KRS 0000832033
REGON 385700199

https://www.facebook.com/Wspolpracownia/Współpracownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 10000 zł, opłacony w całości.

Nasze serwisy

© 2022 Szkoła Spółek

Facebook icon
Instagram icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge